BOZP a PO

Pro autodopravy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která předchází poškození zdraví v pracovním procesu.

Požární ochrana (PO) je souhrn technicko-organizačních opatření k zabránění vzniku požáru.

Zabýváme se BOZP a PO v oblasti silniční motorové dopravy nákladní, kdy jako provozovatelé autodopravy důvěrně oblast známe.

Nabízíme:

  • Zpracování komplexní dokumentace BOZP a PO pro Váš konkrétní provoz
  • Poradenství v oblasti BOZP a PO
  • Zastupování při řešení pracovních úrazů
  • Zastupování při kontrolách
  • Školení BOZP a PO
  • Zajištění externí osoby odborně způsobilé v prevenci rizik pro firmy nad 25 zaměstnanců

Kontakt:

Bc. Jana Horníčková – OZO v prevenci rizik, Technik PO
tel. +420 776 183 332
e-mail. jana.hornickova@atlas.cz