ÚVODNÍ
STRÁNKA

TERMÍNY
ŠKOLENÍ

SLUŽBY
PRO DOPRAVCE

ZDRAVOTNÍ
PROHLÍDKY

BEZPEČNOST PRÁCE
V AUTODOPRAVĚ

PRÁCE
AUTOŠKOLY

 

INFORMACE

Školení řidičů, držitelů profesních průkazů všech skupin a podskupin řidičského oprávnění.

Elektronicky lze podat přihlášku
k pravidelnému školení
min. 5 dní před datem školení.

Jakákoli další případná komunikace
už bude probíhat na telefonním čísle

608 474 384.

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení :
Datum narození :
Telefon :
E-mail :
Bydliště :
Druh školení :
Datum školení :
Případný dotaz :
    

 

 

 

Martina Horníčková   Lužickosrbská 13, Šumperk, 78701   telefon: 583 215 661, mobil: 608 474 384   e-mail: autoskola@hornickovaautoskola.cz

© ZděS 2013